Ceník

Cena údržby zahrady závisí na požadavcích zákazníka a náročnosti vykonaných prací. Podkladem pro stanovení ceny je vždy vypracovaný řádný rozpočet.

Od samého počátku realizace klademe hlavní důraz na estetické cítění, než osázení za každou cenu. Proto za nás hovoří naše práce,  která je transparentní a je k nahlédnutí v naší Galerii, zde  můžete vidět kvalitně provedenou práci.
Ceny jsou obvyklé, ale výsledky jsou odlišné.

Vypracování návrhu a cena realizace je kalkulována individuálně,  podle konkrétních požadavků a přání zákazníka.

Obchodní podmínky

• První konzultace je zdarma. Další konzultace 500 Kč každou započatou hodinu. Při realizaci zakázky konzultace zdarma.
• Cena za projekt a rozpočet realizované zahrady jsou sjednány na základě vypracované studie.
• Při podpisu smlouvy o dílo zákazník složí zálohu ve výši 70 – 80 %.  Ostatní podmínky jsou detailně upraveny a ošetřeny smlouvou o dílo.
• Po dokončení díla probíhá předávací řízení, které je ukončeno podpisem předávacího  protokolu, jehož součástí je i konečná faktura. Tohoto řízení se musí zúčastnit obě strany.

Záruka

Podle záručních podmínek a reklamačního řádu