Nová služba – Zídky

Zdi zhotovené z přírodních kamenů bez malty se nazývají suché zídky. Pro suché zídky se hodí všechny druhy přírodního kamene. Vybíráme kameny, které jsou odolné proti zvětrávání. Vhodné jsou např. pískovec, vápenec, žula, břidlice, kvalitní opuka.

Suché zídky zpravidla přiléhají ke svahu, takže díky svému spojení se zemí poskytují rostlinám dostatek živin a prostor pro kořeny. Výška těchto zídek by neměla z bezpečnostních důvodů překročit 1,20 m a jejich minimální tloušťka by měla být 30 cm. Tento typ zídek však má výhodu, že může pružně reagovat na pohyby půdy, její zvedání i pokles, aniž by to bylo na úkor její bezpečnosti a vzhledu.

You can leave a response, or trackback from your own site.