Chemické odplevení

Je nejrychlejší a nejúčinnější způsob likvidace dvouděložných plevelů z trávního porostu. K tomu slouží selektivní herbicidy, což jsou chemické látky, které účinkují pouze na dvouděložné rostliny (trávníkový plevel) – jednoděložným trávám neškodí. U dobře udržovaných trávníků je vhodné provést chemické odplevelení 1x za rok. U neudržovaných i vícekrát dle potřeby. Aplikaci provádíme kdykoli je to zapotřebí v průběhu celé sezóny.